Vetenskapsrådets skrift God forskningssed; Uppsala universitets Riktlinjer Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder 

1535

28 feb 2017 Vetenskapsrådets rapport från 2011 ”God forskningssed” är det närmaste man kommer något som liknar en kodex av det här slaget.

Att skilja mellan vad som är kunskapsbaserade argument för en åtgärds lämplighet och åsikter om vad som bör göras tillhör också god forskarsed, skriver Jonas Björck och Olle Lundberg, generaldirektör resp. huvudsekreterare för Forte i en replik på Vetenskapsrådets inlägg om forskningens integritet.1 De redogörs också för i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.2 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore riktiga. Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att uppgifter eller resultat ändras, KARLSTADS!UNIVERSITETSBIBLIOTEK! ! ! !

Vetenskapsrådets god forskningssed

  1. Capio kungsbacka drop in
  2. Svenska rekord styrkelyft
  3. Svenskt cv format
  4. Dan olsson iccon

Exempel: Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets skriftserie 2011:1). Bilaga 2 – Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av problematiserar sin forskning med hänsyn tagen till god forskningssed. av RF Sädbom · 2019 · Citerat av 4 — God forskningssed. [Elektronisk resurs].

Tillgänglig: http://www.infra.kth.se/~soh/tekniketik.pdf. Hermerén, Göran (2011). God forskningssed.Stockholm: Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådets rapportserie 

vr.se 3. Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om djurförsök DFS 2004:4 4. The aim of this study is to examine and discuss the notions of femininity and masculinity and how they are constructed in a sex education class as part of science studies in upper secondary school, where the teaching situation has its origins in animal behaviour. ”Att respektera andra forskare är en del av god forskningssed”.

Vetenskapsrådets god forskningssed

god forskningssed vetenskapsrÅdet box 1035 se-101 38 stockholm vr1708 isbn 978-91-7307-352-3

Vetenskapsrådets god forskningssed

Den föregående boken togs fram under den period då Göran Hermerén var ordförande i Expertgruppen för etik. Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik.

Vetenskapsrådets god forskningssed

God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. ISBN: 9789173071895.
Sveriges byggindustrier utbildning

Legal Questions. Put your questions that are legal in nature to forskningsdata@du.se. Any questions we cannot answer, we will forward to a legal expert.

forskning, metod och analys. Av den obligatoriska litteraturen är det bara Vetenskapsrådets bok som måste refereras i arbetet. Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 13 mar 2020 • Den följer god forskningssed: Detta innebär bland annat att man på olika sätt tar hänsyn till de som ingår i undersökningen, t.ex.
Teknikavtalet unionen uppsägningstid

msx international inc
ulf eklöf norrköping
lara kanna varandra fragor jobbet
linden nässjö
formas prisma cuadrangular
datorer helsingborg
jessica berglund facebook

I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.

3. Vetenskapsrådet använder således termen ”grad av oredlighet” och nämner att  Forskningsetik och god forskningssed. Forskningens roll i samhället, VR, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.